BJD appoints five senior leaders as Lok Sabha coordinators

Bhubaneswar: BJD appoints five senior leaders as Lok Sabha coordinators .

Berhampur: Chandrasekhar Sahu

Kendrapada: Pratap Jena

Bhadrak: Debasish Samantray

Kalahandi: Sujit Kumar

Puri: Subhash Khuntia

Comments are closed.