Tag: Gaon ku Chala Aviyan

KISS Bahini Launches ‘Gaon ku Chala’ Campaign

Bhubaneswar: ‘Gaon ku Chala Aviyan’ (Move to Village Campaign) of KISS Bahini and KISS Seva Bahini was flagged off from KIIT campus on May...