Tag: Hari Sankar Rout

Odisha: 4 th Shamabhavi Puraskar awarded to Mr. Hari Sankar Rout

Bhubaneswar: The prestigious Shambhavi Puraskar 2017 was awarded to Shri Hari Sankar Rout at a formal function held on 16th April 2017 at Bhubaneswar....