Tag: Chhera Pahanra ritual of Lord Jagannath completed by Gajapati Maharaja before time

Chhera Pahanra ritual of Lord Jagannath completed by Gajapati Maharaja before...

Bhubaneswar : Gajapati Maharaja Dibyasingha Deb performed Chhera Pahanra ritual on Taladhwaja chariot of Lord Balabhadra, Nandighosa chariot of Lord Jagannath and Darpadalana chariots...