Tag: BJD Rajya Sabha MP Sasmit Patra

BJD Rajya Sabha MP Sasmit Patra nominated to the Panel of...

Bhubaneswar: BJD Rajya Sabha MP Sasmit Patra has been nominated to the Panel of Vice-Chairmen of the Rajya Sabha. The order has just come...