Odisha CM Naveen Patnaik attends Vigraha Pratishta Maha Samprokshana at Tirumala Trirupati Devasthanams  Venkateswara Swamy Vari Temple, Bhubaneswar

Comments are closed.